MAIN LOGO
  • Panthera Park
  • Cenník
  • Kontakt

Poriadok & otázky a odpovede

Časté otázky

Pokiaľ ide o skupinový zájazd ako sú školy a iné skupiny nad viac ako 30 ľudí a taktiež ich príchod je vramci autobusovej dopravy, lepšie je si termín zarezervovať, aby autobusy mali voľné miesto na parkovisku a nenastal problém s parkovaním, keďže naše parkovisko sa nachádza aj na trávnatej ploche, kde autobus nezíde. Pokial ide o klasicky vstup našich návštevníkov, svoj vstup ai rezervovať nemusíte. Čakáme Vás kazdy deň od 9:00-18:00. Upozornujeme, že v PONDELOK sme zatvorení!

Je prísne zakázané kŕmiť zvieratá potravinami z domova a potravinami neznámeho pôvodu! Krmivo si môžete zakúpiť u nás na kase. Naše krmivo je prísne kontrolované našimi ošetrovateľmi. V príprave podania potravy, ktorá zvieraťu nevyhovuje, môže dôjsť ku silným zdravotným problémom.

Samozrejme, náš park je pre Vás dostupný aj v nevhodnom počasí. Zvieratka vidíte v plnej kráse. Pokiaľ ale nastane naozaj nepríjemné počasie, kedy nevieme umožniť vstup našim návštevníkom, informujeme o zatvorení na našich webových stránkach. Preto odporúčame v deň príchodu sa kontaktovať s vedením. Pokiaľ si lístok zakúpite a následne začne pršať, po dohode s majiteľom sa lístok dá využiť aj v iný deň v závislosti od aktuálnej dostupnosti.

Každý park má svoje vlastné riziko, no naši zamestnanci sa vždy starajú o bezpečnosť návštevníkov a našich zvierat. Taktiež je náš areál zabezpečený kamerami.

Do parku je prísne zakázané priniesť psa. Výnimku možno urobiť pre psa s príslušným veterinárnym štatútom, ktorý sprevádza alebo pomáha postihnutej osobe.

Termín zájazdu si je najlepšie rezervovať priamo na našom e-maily pantherapark123@gmail.com, kde vás písomne oboznámime s pravidlami a zároveň s ponukami, ktoré park ponúka pre skupinové zájazdy. Taktiež si viete 100% potvrdiť termín vášho príchodu .

Panthera Park poriadok!

  • Každý návštevník využíva park len na vlastnú zodpovednosť v súlade s pravidlami, ktoré naše príkazové tabuľky určujú!
  • Zvieratá môžete kŕmiť iba krmivom zakúpeným v parku.
  • Plašenie, udieranie alebo kričanie na zvieratá je prísne zakázané!
  • Prísne zakázané strkať ruky do klietky zvieratám. Pokiaľ zvieraťu podávate krmivo, dávajte si prísny pozor. Pokiaľ je na klietke napísané “ prísny zákaz kŕmiť”, nepribližujte sa rukou ku zvieraťu. Zviera vám môže vážne ublížiť
  • Pokiaľ nastane problém, ohláste najbližšieho zamestnanca, ktorého rozpoznáte podľa zeleného trička s popisom “Panthera Park zamestnanec “
  • Pokial podáte zvieraťu jedlo, ktoré nebolo povolené a uvedené na tabuľke, hrozí vám pokuta. Ste snímaní kamerou so záznamom.
  • ⁠Prísny zákaz preliezania ohrady. Obrana je tam daná zo zákona bezpečnosti.

Rešpektujte prosím tento príkaz!

Návrat hore